JUAN RODRIGO PIEDRAHITA

BUFON : bufon pastel rodrigo piedrahita 1999 1 metro 70 cm CARNAVAL 2 : pastel rodrigo piedrahita 50 cm x 70 cm rodrigo piedrahita 1999 CARNAVAL : pastel rodrigo piedrahita 50 cm x 70 cm rodrigo piedrahita 1999 CARNAVAL 4 : pastel sobre papel 1999 50 cm x 70 cm
CARNAVAL 5 : pastel sobre papel obra de rodrigo piedrahita 1999 50 cm x 70 cm CARNAVAL 3 : bufon 1 metro 70 cm pastel sobre papel